تالاب بين المللي انزلي با طبیعت زیبای خاص خود

تاریخ ارسال: 1394-7-28
نویسنده: مجید
دفعات بازید: 3246
از: مرتضي جوهری
تالاب‌ها ارزش بسيار زيادي دارند و از لحاظ اکولوژي، گياه شناسي، جانورشناسي، ليمينولوژي و هيدروبيولوژي داراي اهميت بين‌المللي هستند به ويژه که از نظر گردش انرژي در محيط زيست داراي نقش مهم اکولوژيک و ليمينولوژيک هستند. وقتي مي‌توان به اهميت و ارزش‌هاي يک تالاب پي برد که به موجوديت و نقشي که در حيات اجتماعي‌ ، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعه و حفظ و پايداري طبيعت هم توجه داشت.
تالاب بندر انزلی نيز علاوه بر ارزش‌هاي نامبرده و اهميت‌هاي چند جانبه ملي و بين‌المللي، از نظر جغرافيايي و اقتصادي منطقه داراي اهميت خاصي است. تالاب انزلي پشتوانة مهمي‌در افزايش توليد گياهي و پرندگان آبزي، تکثير ماهيان اقتصادي ـ شيلاتي است. همچنين از نظر گردشگري، کنترل سيلاب‌هاي منطقه، فراهم کردن امکانات ارتباطي آبي و حمل و نقل، علمي، آموزشي و فرهنگي براي متخصصان و پژوهشگران نقش عمده‌اي دارد.
 
تالاب انزلي از لحاظ طول و عرض جغرافيايي در 37درجه و 28 دقيقه عرض شمالي و 49 درجه و 25دقيقه طول شرقي واقع شده است. اين تالاب با مساحتي حدود 100کيلومتر مربع در جنوب درياي خزر و در استان گيلان قرار دارد که از طرف شمال به درياي خزر، از شمال غربي به کپورچال، از شمال شرقي به بندرانزلي و از جنوب به آبکنار محدود مي‌شود.

gallery_201510206533857500

از نظر موقعيت جغرافيايي، چهار بخش نسبتاً متمايز در تالاب انزلي مي‌توان تشخيص داد:

1- بخش شرقي که حوضچه شرقي را تشکيل مي‌دهد.
2- بخش مرکزي که شامل حوضچه مرکزي است.
3- بخش غربي که حوضچه غربي را شامل مي‌شود.
4- بخش سياه کشيم که در جنوب بخش غربي قرار گرفته است.
اين چهار بخش از نظر ويژگي‌هاي فيزيکي و شيميايي، مرفولوژيک، فيتواکولوژي و جغرافيايي با يکديگر تفاوت کلي دارند و سيستم‌هاي متفاوتي را تشکيل مي‌دهند.

gallery_201510208627520922318

همچنين حوزه آبريز تالاب به سه محدوده زير تقسيم مي‌شود:

1- بخش ساحلي محدود به خط تراز – 25 متر.
2- دشت‌هاي حوزه آبريز که تقريباً از غرب به شفارود، از شرق به سفيد رود و از جنوب به کوه‌هاي البرز محدود مي‌شود. مساحت کلي حوزه معادل 3950 کيلومتر مربع و در فاصله 37 درجه و 20دقيقه تا 37 درجه و 30 دقيقه عرض شمالي و 49درجه و 15 دقيقه تا 49 درجه و 40 دقيقه طول شرقي واقع شده است. حوزه آبريز تالاب انزلي در دشت گيلان واقع شده و پستي و بلندي‌هاي موجود در منطقه نشانگر نقش آن در اين پديده آبي است. دشت گيلان احاطه شده از سوي سه رشته کوه سلسله جبال البرز است که همانند قوسي آن را در بر گرفته‌اند. اين کوه‌ها مشرف بر دشت گيلان و حوزه آبريز تالاب هستند و اثرات مهمي‌در تالاب انزلي ايجاد مي‌کنند. کوه‌هاي مزبور عبارتند از:
– سلسله کوه‌هاي تالش که به موازات دريا امتداد دارند و دامنه‌هاي آن به وسيله رودهاي متعددي شيار داده شده‌اند و ارتفاع آنها به ندرت از 2500متر تجاوز مي‌کند.
– سلسله کوه‌هاي لاهيجان، ديلمان، عمارلو، خزران و تخت سليمان که به موازات ساحل جنوبي درياي خزر کشيده شده و مرتفع‌ترين آنها درفک (دلفک) است که ارتفاعي معادل 3500 متر از سطح دريا دارد.
– سلسله کوه‌هاي شفت، ماسوله و طارم در غرب گيلان که يکي از ارتفاعات مهم آنها قله «وني» در جنوب منطقه امامزاده ابراهيم به ارتفاع 3050 متر است.
تالاب انزلي از نظر زمين شناسي بسيار جوان تشخيص داده شده و تصور مي‌شود که در چند مرحله شکل گرفته است. عمده‌ترين احتمال پيدايش آن را با کاهش سطح آب درياي خزر در قرن سيزدهم که شبه جزيره بندرانزلي تشکيل شد و مسدود شدن مرداب‌هاي ديگر بر اثر بسته شدن دهانه‌هاي ورودي رودخانه‌هاي سياه درويشان، پيربازارو پسيخان مرتبط دانسته‌اند که اين شرايط خود سبب پيدايش سريع تشکيلات زبانه‌اي شد. تالاب سياه کشيم نيز با محور شمال غربي ـ جنوب شرقي به وسيله شبه جزيره آبکنار محدود شده است و به تعبيري تالاب انزلي گود رفتگي حاصل از تکتونيک بشمار مي‌رود که با پسروي آب درياي خزر تا حدودي از دريا جدا افتاده و با تيغه ماسه‌اي (منطقه بين انزلي و کپورچال) که از حرکات دريا و امواج آن تشکيل شده است.
طبق نظر دکتر گنجي در کتاب تقسيمات اقليمي ‌ايران، آب و هواي ساحل درياي خزر و دامنه‌هاي شمالي کوه‌هاي اطراف اين دريا، معتدل خزري يا از نوع آب و هواي معتدل است که با ساير قسمت‌هاي کشور کاملاً متفاوت است. مشخصات آب و هواي منطقه عبارتند از تغييرات بسيار کم درجه حرارت شبانه‌روزي و سالاانه، رطوبت زياد، وزش بادهاي تند محلي و دريايي و بارش زياد.
حداکثر دماي مطلق 8/36 درجه و حداقل دماي مطلق آن 4/11- درجه به ثبت رسيده است. ميانگين بارش سالانه در حوزه تالاب 1500ميليمتر محاسبه شده است، ميانگين رطوبت نسبي 82 درصد است.
بخش غربي کوه البرز (کوه‌هاي تالش) داراي شيب تندي به طرف جلگه ساحلي درياي خزر است که حوزه آبريز تالاب انزلي را شامل مي‌شود. کوه‌هاي فوق از چين‌خوردگي‌هاي تشکيلات رسوبي ژوراسيک و کرتاسه بشمار مي‌روند. هسته چين خورده اصلي در ارتفاعات نزديک رشت مربوط به پيش از دونين (پالئوزوئيک تحتاني) است و به شکل يک آنتي کليناريوم چين خورده‌اي که داراي پلانج است، به طرف جنوب شرق کشيده شده و زير لايه مارل کرتاسه و ژوراسيک مشاهده مي‌شود. جريانات آب‌هاي سطحي موجود در منطقه سبب ايجاد دره‌هاي ژرف مي‌شود و در نتيجه با انباشت نهشته‌هاي رسوبي و نيز پسروي درياي خزر، جلگه باريک ساحلي را شکل داده‌اند. از آثار دوران دوم شامل سري ژوراسيک که واحد شيست‌هاي سبزرنگ ميکادار به اضافه شيست و ماسه سنگ است در دره پسيخان مشاهده مي‌شوند. سري کرتاسه نيز از طبقات آهکي تشکيل شده و قسمت فوقاني آن داراي آهک‌هاي مارني است که در دره رودخانه ماسوله بيرون زدگي‌هاي آن آشکار است. تشکيلات پليوسن از دوران سوم عبارت از تپه‌هايي است که درياي دامنه البرز وجود دارد و شامل مارن‌هاي رنگي قرمز و سبز که گاهي با کنگلومرا همراه است و دوره پليستوسن از دوران چهارم با رسوبات ماسه‌اي کناره‌اي و دشت‌هاي ساحلي رسي مشخص مي‌شود. دوره هليوسن نيز با تشکيلات مشخص در نواحي ساحلي خزر به صورت رسوبات شني ديده مي‌شود.

gallery_201510203937386698037

رسوبات عهد حاضر به صورت سه گانه زير ظاهر مي‌شود:

1- رسوب‌گذاري دريايي بر اثر پسروي و پيشروي خزر در دشت تا کوهپايه، شامل تشکيلات رسي و لجني
2- رسوب‌گذاري بر اثر فرسايش تشکيلات البرز در کوهپايه و قسمت جنوبي دشت که داراي دانه‌هاي درشت قلوه سنگي، شني و ماسه‌اي است.
3- سري رسوبات رودخانه‌اي که در امتداد مسيرهاي قديمي‌رودخانه‌ها که از دره‌هاي جنوبي به شمال امتداد دارد.
تراکم گياهان و شدت هوا ديدگي شيميايي در متلاشي کردن سنگ‌هاي آهکي، کنگلومرا و سنگ ماسه‌ها که متعلق به دوره‌هاي ژوراسيک، کرتاسه و دوران سوم هستند، سبب پيدايش و تشکيل خاک‌هاي قهوه‌اي جنگلي، قرمز و زرد پودزليک و در بعضي موارد قهوه‌اي خاکستري شده است. خاک‌هاي هيدرومرف اراضي پست نيز بر اثر وجود سفره آب‌هاي معلق پديد آمده‌اند. اين خاک‌ها اختلاطي از چمني نسبتاً مرطوب، چمني مرطوب، خاک نيمه مردابي است و خاک‌هاي اراضي پست نيز از رسوبات دريايي که در نتيجه پسروي درياي خزر حاصل شده تشکيل يافته است. همچنين باقي مانده‌هاي صدف‌هاي دو کفه‌اي که تبديل به گچ شده‌اند را مي‌توان به سهولت در آنها مشاهده کرد. خاک‌هاي هيدرومرف سطحي و غيرآهکي در قسمت پايين دشت فومنات و در جنوب تالاب و خاک‌هاي باتلاقي که حاشيه تالاب را در برگرفته‌اند و خاک‌هاي غيرآهکي ليمويي دار و ليمويي ـ رسي بدون آهک در بخش فومنات و در پشت خط ساحلي قديمي‌ قرار دارند.
آب‌هاي جاري در محدودة بين رودخانه شفارود در غرب و دره سفيد رود در شرق از حوزه‌هاي آبريز کاسه‌اي شکل دامنه‌هاي شمالي البرز به طرف تالاب انزلي سرازير مي‌شوند. عمده رودخانه‌هاي مشروب‌کننده تالاب از کوه‌هاي تالش سرچشمه مي‌گيرند و در مسير پرشيب خود به دشت رسيده و به تالاب منتهي مي‌شوند. ديگر جريانات آبي ورودي آب‌هاي اضافي و مازاد مزارع تحت آبياري را حمل مي‌کنند. زهکش‌هاي مزبور عمدتاً در شرق تالاب انزلي واقع و برخي از آنها در منتهي اليه شبکه آبياري و پاره‌اي، ادامه آب‌هاي آبياري هستند که قبل از رسيدن به تالاب، آب آنها در نيزارهاي اراضي حاشيه پخش و انتشار يافته و فاقد مسير اصلي مي‌شوند. رودخانه‌هاي منطقه فومنات که عمده ترين واردات آبي تأمين کننده تالاب انزلي بشمار مي‌روند، پس از عبور از دره‌هاي تنگ و باريک و سنگي به مناطق دشتي مي‌رسند و با انشعابات حاصله در آنها، در اراضي پست حاشيه تالاب به يکديگر متصل و به صورت مجاري آبي وارد آن مي‌شوند. رودخانه‌هاي اين منطقه در ابتداي مسير خود، در اراضي با شيب بسيار زياد (در مناطق کوهستاني) سپس در دره‌هاي آبرفتي عريض با عمق کم جريان دارند و پس از عبور از مسير تنگ مارن‌هاي ساحلي در دشت رسوبي در مسيرهايي با ديواره بلند جاري مي‌شوند.
رويش گياهان آبزي در تالاب، امري طبيعي بشمار مي‌رود و در حالت مخصوص شرايط تالابي به علت ورود رسوبات ريز دانه و مواد معلق در آب رودخانه سفيد رود از شبکه آبياري و شسته شدن کوه‌هاي حاصلخيز داخل مزارع در مواقع باران‌هاي شديد فصلي و وارد شدن اين مواد با زهکشي طبيعي و شبکه آبياري به داخل تالاب به رويش آنان توان بيشتري مي‌دهد.
گياهان غوطه‌ور که بخش اعظم رويشي و توليد مثلي اين گياهان به حالت غوطه ور است و در سطح آب گل مي‌دهند.

gallery_201510206394884652709

 عمده ترين اين گياهان عبارتند از:

جلبک سبز آبي، جلبک سبز، گوشاب شانه‌اي و اليس نرياي پيچيده، هزار برگ، هزاربرگ سنبله‌اي، پريوش کوچک.
گياهان شناور در بيشتر نقاط تالاب به صورت پوشش يکپارچه سطح آب را پوشانده‌اند. ريشه آنها در داخل آب قرار دارد و ساقه و برگ‌ها به ويژه برگ‌ها و گل در خارج از آب ولي به طور شناور هستند. محل تجمع آنها اغلب در قسمت‌هاي آرام آب است. اين گياهان عبارتند از: سرخس آبزي، علف قورباغه‌اي، عدسک سرنيزه‌اي، عدسک آبي چند ريشه‌اي، مريم آبي، علف هفت بند پهن، نيلوفر آبي و لاله مردابي.
گياهان نيمه شناور ـ بخش اصلي رويش و توليد مثل آنها در خارج از آب قرار دارد مانند: لوئي پهن، اسپرغان، سغدسلطاني، ني (بوريا)، پياز آبي.
ديگر گياهان آبزي عبارت هستند از: گوشاب شانه اي، تيرکمان آبي، بارهنگ آبي و دم اسب.
وجود انواع گونه‌هاي جانوري شامل آبزيان، پرندگان، خزندگان، دوزيستان و پستانداران حاشيه تالاب نشانگر اهميت تالاب انزلي است. از ماهيان مهم تالاب انزلي مي‌توان ماهي سيم، ماهي سوف، اردک ماهي، ماهي کلمه، ماهي سفيد، ماهي ماش، ماهي کپور، سياه کولي، لاي ماهي و شاکولي را نام برد. از سخت پوستان مهم اين تالاب خرچنگ دراز آب شيرين است. از پرندگان ساکن اين ناحيه مي‌توان اگرت قرمز، حواصيل سبز کوچک، اگرت معمولي، غاز دريايي، باکلان، خوتکا، مرغابي وحشي، گاوچرانک، کشيم، قوپي گنگ، لک لک سياه، طاووسک، يلوه، تسليم و کاکائي را نام برد.
از خزندگان مي‌توان به مار آبي و مارچليپر اشاره کرد که به درون آب مي‌روند. از مارهايي که در حوزه آبريز تالاب مشاهده مي‌شود مي‌توان مار آتشي و قمچه مار که از نوع مارهاي نيمه سمي‌هستند را نام برد. در اين تالاب دو گونه لاک‌پشت شامل لاک‌پشت برکه‌اي و لاک پشت خزري زيست مي‌کنند.
از سوسمارهاي اين ناحيه لوس مار و سوسمار بدون دست و پا و دو گونه از خانواده لاسرتاها را مي‌توان نام برد. از دوزيستان سه نوع قورباغه شامل قورباغه سبز مرداب، قورباغه خزري و قورباغه درختي زيست مي‌کنند. پستانداراني که در تالاب سياه کشيم و اراضي پيرامون آن زيست مي‌کنند عبارتند از موش آبي، شنگ (سمور آبي)، شغال، گراز، سنجاقک و تشی.
بي‌مهرگان مهمترين نقش را در نظام اکوسيستمي ‌تالاب دارند. انواع پلانکتون‌هاي جانوري، رده‌اي از کرم لوله‌اي، بازوپايان، ناجورپايان شامل انواع ميگو يا گاماروس، پاروپايان و خاکشيرهاي آبي از سخت پوستان را مي‌توان نام برد. از ديگر بي مهرگان نوعي کرم خاکي از راسته اپيستوپورا، زالوي طبي، انواع حلزون و صدف دو کفه‌اي هستند. از حشرات نيز مي‌توان انواع عنکبوت‌ها، سنجاقک‌ها، يک روزه‌ها، قاب بالان آبزي و غيره را نام برد.
تالاب انزلي آزمايشگاهي است طبيعي که براي پژوهشگران و گردشگران در زمينه‌هاي گوناگون علمي ‌از جانورشناسي، گياه شناسي، اکولوژي و غيره بسيار ارزشمند است. وجود مناظر و چشم‌اندازهاي زيبا در تالاب براي علاقه مندان به طبيعت يک بهشت زيبا محسوب مي‌شود. همچنين در زمينه‌هاي ورزشي نظير قايق راني، ماهي گيري، شنا و ديگر ورزش‌هاي آبي محل مناسبي بشمار مي‌رود.
سياه کشيم از مناطق حفاظت شده‌اي است که جزئي از اکوسيستم تالاب انزلي محسوب مي‌شود. براي سفر به تالاب انزلي از تهران بهترين راه دسترسي، مسير قزوين ـ رشت است که از رشت مي‌توان از طريق جاده ساحلي به بندر انزلي و پس از طي 16کيلومتر به سمت غرب به مرداب انزلي دست يافت.
 
gallery_20151020994322787457

gallery_201510207033963613725

gallery_201510208700746911595

gallery_20151020931301954955

برگرفته از:http://www.karkan.ir/

ایران گردی, استان گیلان, رشت, تالاب بين المللي انزلي

جدیدترین مطالب بخش ایران گردی زیر مجموعه گیلان
کیاشهر  شهری است در فاصله ۱۷ کیلومتری آستانه اشرفیه و تقریباً ۵۰ کیلومتری رشت.
1394-7-19
مجید
2464
تالاب امیر کلایه که در گذشته آن را «شاله کل» نیز می‌نامیدند در بخش شیرجو پشت در شمال لاهیجان و در 28 کیلومتری شمال غربی لنگرود در نزدیکی جاده بندر کیاشهر (حسن کیاده) به لنگرود قرار دارد
1394-7-19
مجید
1098
چهار پادشاهان در لاهیجان از مجموعه‌ای از مقابر و مسجد متّصل به آن شكل گرفته است. این مجموعه مركّب از اتاق‌هایی در كنار یكدیگر و ایوانی است كه در سمت شمالی اتاق‌ها و به موازات آن‌ها كشیده شده است.
1394-7-19
مجید
2365
مسجد اکبریه یکی از مشهورترین مساجد استان گیلان و از بناهای مهم لاهیجان است. 
1394-7-19
مجید
1012
حمام گلشن لاهیجان که در محله میدان در مقابل مسجد جامع و بقعه چهارپادشاهان قرار دارد در سال 1239 هجری قمری زمان فتحعلی شاه قاجار و حاج علی اکبر حاکم لاهیجان ساخته شده است.
1394-7-19
مجید
1789
شهرستان ماسال از دو بخش ماسال و شاندرمن تشکیل شده و هر دو بخش مملو از جاذبه های طبیعی و گردشگری است. 
1394-7-19
مجید
2238
این تله کابین در پی عقد قراردادی بین شهرداری لاهیجان و شرکت احرار در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد. از آن پس توسط شرکت دوپلمایر اتریش و بخش خصوصی شرکت احرار اداره می‌شود.
1394-7-20
مجید
1118
شیخ تاج‌ الدین ابراهیم ملقب به شیخ زاهد گیلانی از عرفا و دراویش بزرگ و از استادان شیخ صفی‌ الدین اردبیلی بوده است.
1394-7-22
مجید
1323
چاف و چمخاله یکی از شهرهای استان گیلان است که در بخش مرکزی شهرستان لنگرود واقع شده‌است.
1394-7-22
مجید
4147
36 مطلب آخر بخش ایران گردی

همه چیز در باره آذربایجان غربی سرزمین شمس پیر مولوی

1394-3-31
مجید
1856
غار سهولان بعد از «غار عليصدر» همدان دومين غار آبي ايران به شمار مي‌آيد
1394-3-31
مجید
2269

مارمیشو؛ ناشناخته‌ای در دنیای ارومیه

1394-4-1
مجید
4109
قره کلیسا، کلیسایی تاریخی در استان آذربایجان غربی
1394-4-1
مجید
1337
تخت سلیمان ودریاچه پر رمز و راز آن
1394-4-1
مجید
3411
از تپه حسنلو چه میدانید؟
1394-4-1
مجید
3643
1394-4-2
مجید
2201
آشنایی با برج سه گنبد - آذربایجان‌غربی 
1394-4-3
مجید
3164

مسجد جامع ارومیه، مسجدی سلجوقی با محراب ایلخانی

1394-4-3
مجید
5407
1394-4-3
مجید
6949
كليسای سير، يكي از آثار سنگي استان اذربایجان غربی
1394-4-3
مجید
2271
استان آذربایجان شرقی (به پارسی باستان: آذربادگان) یکی از استان‌های ایران است
1394-4-3
مجید
2381
آسیاب‌خرابه (به ترکی آذربایجانی: خارابا دییرمان) یکی از مکان‌های دیدنی و گردش‌گری استان آذربایجان شرقی می‌باشد
1394-4-8
مجید
2821

بازار تبریز بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده آجري جهان و یکی از شاهکارهای معماری ایرانی است. 

1394-4-8
مجید
3939
خانهٔ مشروطه در یکی از محله‌های قدیمی شهر تبریز به نام راسته‌کوچه و در غرب بازار تبریز قرار گرفته‌است.
1394-4-8
مجید
1616

کندوان در 50 كيلومتري جنوب غربي تبريز؛ يكي از روستاهاي دهستان سهند مي باشد 

1394-4-8
مجید
5921

ارگ تبریز (علی‌شاه) نام یک بنای تاریخی در تبریز است

1394-4-8
مجید
1603

خانه قدکی تبریز،از کاربری مسکونی به کاربری آموزش عالی تغییر عملکرد داده است

1394-4-10
مجید
2177

در اوایل سال 1337 خورشیدی کلنگ ساختمان موزه آذربایجان  زده شد

1394-4-10
مجید
1450

آشنایی با مقبره الشعرای تبریز

1394-4-11
مجید
3598

ایل گلی ( شاه گلی ) از گردشگاه های زیبای تبریز است که در جنوب شرقی تبریز بر دامنه تپه ای واقع شده است

1394-4-14
مجید
1547

مسجد کبود تبریز بنایش به ۵۰۰ سال پیش بازمی‌گردد

1394-4-14
مجید
4008
حمام نوبر یکی از آثار تاریخی شهر تبریز است که در دوره قاجار ساخته شده است.
1394-4-14
مجید
2759

محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار شاعر پر آوازۀ کشورمان که با کتاب حیدر بابایه سلام به اوج شهرت رسید در روستای خشکناب تبریز دیده به جهان گشود

1394-4-15
مجید
3283

مجارشین یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان گنبرف بخش مرکزی شهرستان اسکو قرار گرفته است

1394-4-15
مجید
2736
طبیعت زیبا و دل انگیز استان اردبیل در فصل بهار با چشم اندازهای روح نواز و گل های رنگارنگ در دشت های سبز و کوهپایه های استوار، دل هر گردشگری را می نوازد 
1394-4-18
مجید
3451

شهر سیاحتی سرعین در ‪ ۲۵‬ کیلومتری شهر اردبیل قرار دارد. این شهر یکی از مهمترین مراکز استقرار چشمه‌های آبگرم در ایرن است

1394-4-18
مجید
4652

اردبيل از شهرهاي کهن ايران است که حدود 5000 سال قدمت دارد.در لوحه‌هاي گلي سومريان به صورت ارتا ثبت گرديده‌است که خود قدمت شهر را تا 5000 سال ميرساند.

1394-4-18
مجید
1701

بقعه شیخ صفی الدّین اردبیلی در مجموعه‌ای از آرامگاه‌های بزرگان، مشایخ و سلاطین صفوی و فضاهای آیینی و عبادی اردبیل، قرار دارد

1394-4-18
مجید
3109

علت نامگذاری این دریاچه، شوری بسیار زیاد آب آن بوده که امروزه با افزوده شدن آب شیرین از شوری آن کاسته شده، به طوریکه ماهی قزل آلای رنگین کمان در آن پرورش داده می شود

1394-4-19
مجید
2532

این دریاچه در ۴۸ کیلومتری جنوب شرقی اردبیل به‌طرف خلخال در یکی از دره‌های کوهستان باغیرو و در ارتفاع ۲۵۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد 

1394-4-19
مجید
1983

موزه مردم‌شناسی اردبیل در میدان عالی قاپوی اردبیل در محل حمام آقانقی (متعلق به دوره پیش از صفویه و نیمه دوم قرن هفتم هجری قمری) بنا شده است. هر ساله جمع کثیری از گردشگران از این مکان دیدن می نمایند.

1394-4-19
مجید
1336

مجموعه تاريخي بازار اردبيل در ميانه شهر و در طرفين خيابان امام خميني واقع گرديده و به جهت قدمت و دارا بودن معماري سنتي از بازارهاي تاريخي و جالب توجه ايران به شمار مي‌آيد

1394-4-19
مجید
1367

شیخ کلخوران در 3 کیلومتری شهر اردبیل واقع شده است.این آبادی از دیر باز به علّت وجود آرامگاه جد سلاطین صفوی در آن، مورد توجه بوده است

1394-4-19
مجید
1467

مسجد جمعه اردبيل در شمال شرقي شهر كه بر روي تپه باستاني قرار دارد بازمانده مسجد عظيم، گسترده و كم نظيري است كه در دوره هاي مختلف اسلامي بخصوص دوره سلجوقي شكل گرفته است

1394-4-19
مجید
3059

پلها و خانه هاي قديمي اردبیل

1394-4-19
مجید
4319
مطالب تصادفی
کاخ چرخاب اثری باستانی از دوره هخامنشیان در یک کیلومتری جنوب غرب برازجان و 65 کیلومتری شهر بوشهر است
1394-4-23
مجید
1994
قلعه لیسار مربوط به دوره سلجوقیان است و در شهرستان تالش، روستای لیسار واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۸۷۸۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
1394-7-23
مجید
1487
قلعه دختر استان فارس در شش کیلومتری جاده فیروزآباد به شیراز در دامنه کوهی مشرف به جاده قرار دارد که پس از طی مسافتی حدود ۳۰۰ متر می‌توان به قلعه دختر رسید.
1394-5-26
مجید
1217
این تله کابین در پی عقد قراردادی بین شهرداری لاهیجان و شرکت احرار در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد. از آن پس توسط شرکت دوپلمایر اتریش و بخش خصوصی شرکت احرار اداره می‌شود.
1394-7-20
مجید
1118
در دامنه هاي کوهپایه اي و کوهستانی سیاهکل چشمه سارهاي زلال و پر آب روانند . 
1394-7-29
مجید
2494
این بنا د‏ر روستای مراد آباد در 14 کیلومتری جنوب شرقی اراک قرار دارد ‏. طرح بیرونی بنا به شکل کثیرالاضاع منتظم است که بر هر ضلع آن طاقنمایی و بر فراز آن ها گنبدی از نوع د‏وپوش وجود د‏ارد.
1394-8-23
مجید
1314
آرامگاه ابوعلی سینا بنای یادبود شیخ الرئیس ابن سینا؛ فیلسوف، دانشمند و پزشک مشهور ایرانی است که در میدان بوعلی سینا در مرکز شهر همدان قرار دارد.
1394-9-5
مجید
2510
زيارت بقعه مباركه امامزاده عبدالله در آمل بقعه مباركه امامزاده عبدالله در 12 كيلومتري باختري شهرستان امل، يكي از زيباترين مناطق استان مازندران، واقع شده است. 
1394-8-11
مجید
1913
بند میزان، سد ساخته شده به  دست انسان که مربوط به دوره ساسانیان می باشد.
1394-4-31
مجید
1130
استان قزوین یکی از ۳۱ استان ایران است و در بخش شمال غربی این کشور واقع شده‌است. 
1394-5-31
مجید
2146
چشمه حک بلاغ در 7 کیلومتر شمال غرب شهر شازند در جوار روستای حک و در کناره رود بلاغ واقع شده است. چشم انداز کوه بلاغ و دهانه چشمه آن بسیار گیراست.
1394-8-20
مجید
2138
مصالح اصل این قلعه از خشت و گل و آجر است و حصار آن مجموعا دارای 9 برج دیدبانی می باشد كه قطر دیوارهای حصار آن در روی سطح زمین به 5/4 متر و ارتفاع آن به حدود 7 متر می رسد
1394-5-14
مجید
2787
لینک باکس مطالب سایت