موج شكن های بندر انزلی و کاربرد آنها

تاریخ ارسال: 1394-7-27
نویسنده: مجید
دفعات بازید: 2976
يكي از آثار قديمي بندر انزلي ، موج شكن هاي آن است كه مي توان آنها را بعد از مناره (برج ساعت ) سمبل انزلي دانست. موج شكن ها در واقع از شاهكارهاي معماري اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 ميلادي مي باشد و زيبايي و ابهتي خاص به بندر انزلي بخشيده و چشمان هر تازه واردي را كه در ساحل دريا و بلوار انزلي گردش مي كند و يا از كانال بين انزلي و غازيان عبور مي نمايد، خيره مي سازد.
جوانان ندانسته و پير مردان ما ناخواسته ، هر يك دلخواه خود ، درباره موج شكن ها سخن ها بر زبان مي آورند و داستان ها تعريف مي كنند و با اينكه كاركنان ايراني موج شكن ها در قيد حيات نيستند و پرونده احداث اين پيكره عظيم كه كانال انزلي را در مقابل امواج خروشان دريايي خزر، در آرامش نگاه مي دارد. همراه كمپاني سازنده به روسيه برده شد و در بايگاني راكد اداره بندر و كشتيراني نيز سابقه اي موجود نيست.
نظر به اينكه موج شكن ها تحت نظر اداره بندر و كشتيراني اداره مي شود قاعدتا مي بايستي جزو تاسيسات اداره بندر و كشتيراني نوشته مي شد ولي چون از بناهاي تاريخي بندر انزلي است لذا از موسسات اداره بندر تفكيك و در بخش بناهاي تاريخي انزلي اضافه و ضميمه گرديده است و كليه امورات آن به وسيله اداره بندر اداره مي شود.

 نياز به موج شكن ها

در اكثر سفر نامه هاي خارجيان و ايرانيان كه از اين بندر عبور كرده اند چنين آمده است كه امواج دريا به شدت به داخل  مابين انزلي غازيان يورش برده و بر ساحل آن و به كشتي ها و كرجي ها ، چه در كانال مستقر و چه به اسكله هاي ناقص آن روزي پهلو گرفته صدمات و خسارات فراواني وارد مي ساخت و در بسياري مواقع كشتي ها قبل از تخليه بار و مسافر ناچارا از راه آمده باز مي گشتند و به داخل دريا مي ماندند كه امواج خروشان دريا را بر ماندن در كانال انزلي ترجيح مي دادند.
از اين رو با توجه به ازدياد تردد كشتي ها و ايجاد امنيت براي آنها در لنگرگاه داخل خليج همانند بنادر مهم دنيا نياز انزلي به موج شكنها مي رفت هرچند اصرار دولت روسيه تزاري جهت احداث بندر و موج شكنها را نميتوان خالي از مقاصد و منافع سياسي و بسط نفوذشان در مناطق شمالي ايران دانست.
و بالاخره موج شكنها طبق قرارداد مورخه 1313هجري قمري برابر با1895ميلادي(1274شمسي)وسيله كمپاني احداث راه انزلي_قزوين ساخته شد كه متن كامل اين قرارداد كه بين دولتين ايران و روسيه منعقد گرديد در تاريخچه اداره بندر منعكس است.

موج شكن هاي چوبي

در بعضي از سفرنامه ها صحبت از موج شكنهاي چوبي به ميان آمده است.
“لرد كرزن” كه در سال 1889 ميلادي “1268 شمسي” از طريق انزلي عبور مي كرد مي نويسد: “خوشبخت مسافري كه اوضاع دريا ،به وي اجازه پياده شدن مي دهد. آن وقت هم كه تازه از دهانه موج شكن ها گذشت بايد تمام مرداب را طي كند و به بندرانزلي برسد”. كدام موج شكن؟ در حالي كه “لرد كرزن” هفت سال قبل از انعقاد قرارداد احداث بندر و موج شكن ها از انزلي ديدن كرده است، چنين به نظر مي رسد كه قبل از اين كه قرارداد بندر و موج شكن ها امضاء شود موج شكن هايي در انزلي وجود داشته است.
“ن.پ.مامونتوف” مامور روسيه كه در سال 1908 ميلادي “1287 شمسي” از انزلي مي گذشت مي نويسد: “موقع پياده شدن از كشتي به دقت متوجه اطراف شدم و غير از موج شكن چوبيني كه آن هم در شرف انهدام بودچيزي نديدم.”
“رابينو” كه تحقيقات خود را در سال 1911 ميلادي “1290 شمسي” انجام داده مي نويسد: “كشتي ها در غازيان ، در طول موج شكنچوبي بار خود را خالي مي كنند.”
به طوريكه ملاحظه مي شود “مامونتوف” و “رابينو” هم از موج شكن هاي چوبي سخن مي گويند آيا آنها از موج شكن هاي انزلي و غازيان كه نيمه كاره بوده ياد مي نمايند. يا اينكه منظور اسكله چوبيني بوده كه كشتي ها بدان ها پهلو مي گرفتند؟
“به مو” نويسنده فرانسوي در كتاب “شهر هاي ايران” كه در فرانسه انتشار داده مي نويسد :”قبل از اينكه موج شكن ها ساخته شود ، موج شكني چوبي به طول 200 متر وجود داشته است.”
و شايد اين همان موج شكني باشد كه در بالا از آن ياد گرديده است. آقاي حاج حمدالله خوش گفتار 77 ساله مي گويد : “به طوري كه در كودكي ديدم اسكله مانندي قديمي كه بيش از يكصد متر درازا داشته به طور عمودي به ساحل بلوار بود كه البته چوب هايش پوسيده شده بود و مجددا تعمير كرده بودند و كرجي و قايق ها را به چوب ها مي بستند. شايد به عنوان موج شكن بوده و يا به همين منظور چوب ها را كوبيده بودند. ولي جلوي درياي كوچك از انتهاي موج شكن به سوي شرق كه خليج مانندي بود چوب هايي به رديف فرو كرده بودند تا موج به ساحل نكوبد.”

gallery_201510191430911136278

چگونگي ساختمان موج شكن ها

طبق مدارك موجود در بايگاني راكد انزلي كه مربوط به سال 1323 مي باشد چنين آمده است : بندر پهلوي داراي دو موج شكن به طول 1270 متر است و در قسمت مشرق و مغرب شهر واقع شده و فاصله بين بندر پهلوي و غازيان را از امواج دريا و طوفان هاي شديد محفوظ نگه مي دارد و براي كشتي ها از آسيب و خطرات طوفان دريا ، پناهگاه خوبي است.
1.ساختمان موج شكن در قسمت غازيان “شرقي” به طول 750 متر و عرض 6 متر، طرز ساختمان آن از دو طرف تير هاي چوبي به طول 12 متر به طور مايل براي صندوق بندي كوبيده شده كه به همديگر توسط پيچ و مهره هاي بلند به قطر پنج سانتي متر كه مطابق عرض موج شكن باشد متصل گرديده و اطراف تير ها كيسه هاي سنگي بتوني ريخته و هم چنين “فاشين” بندي گرديده داخل تير هاي مزبور سه رديف تير هاي عمودي هر كدام به طول 10 متر براي سوار كردن زير بتون ف كوبيده شده ميان تير هاي مزبور سنگ هاي لاشه كه از معدن سياوزان حمل شده ريختند. روي بتون از سنگ هاي 30*30 كوهي چيده شد و بند كشي شده است.
2.موج شكن طرف غربي بندر پهلوي به طول 520 متر و نظير ساختمان موج شكن غازيان بنا شده است. ساختمان اين موج شكن تقريبا 36 سال پيش بنا شده است. روي موج شكن ها يك چراغ 500 شمع به ارتفاع 12 متر براي ديده بان كشتي ها در شب نصب شده و در طول موج شكن ها چراغ هاي كوچك نيز در فاصله معين و به رديف ديده مي شود. روشنايي چراغ هاي مزبور از كارخانه برق اداره بندر داده مي شود.
در دفتر راهنماي شهرداري بندر پهلوي “انزلي” كه در سال 1348 شمسيمنتشر شده است حاكي است كه: موج شكن هاي بندر پهلوي 80 سال پيش ساخته شده بدين طريق كه ابتدا از چوب هاي نراد و پس از آن تير ها را سنگ ريزي نموده  و بعد از مدت پنج سال كه نشست كرد روي آن را به ضخامت هشت سانتي متر بتون ريزي و سپس رويش سنگ چيني كردند. اين عمل به دست پيمانكاران ايراني و يوناني و روس در زمان دولت تزاري صورت گرفته و مهندسين آن به نام هاي “پلاناتوف و علي اف” بوده اند.
مرحوم اسماعيل ايران نژاد كه پس از 15 روز از مصاحبه در اواسط شهريور 1366 در سن 75 سالگي فوت كرد. از پدرش عبدالله كه سراستاد نجاران موج شكن بود نقل كرد : “براي حمل وسايل سنگين جهت احداث موج شكن ها، جرثقيلي آهني روي تخته رواني شناور ، سوار كردند و از آن استفاده مي نمودند و روي موج شكن ها بعدا ريل آهني كشيدند و سنگ و وسايل ديگر را به وسيله واگن به تدريج تا انتهاي موج شكن ها مي رساندند.
ابتدا تير هاي بلند كه چوب گرد نراد روسي بود در زمين فرو كردند آن گاه دورتادور تير ها را با برزنت محصور كردند و سپس با يك پمپ آب دستي كه دسته هايي دو طرفه داشته و مثل الاكلنگ آن را پايين و بالا مي بردند. آب داخل محوطه برزنت را خارج و با خشك كردن آنجا را براي ريختن سنگ و كار هاي ديگر آماده مي كردند. اين تلمبه دستي را يكي از مهندسين روسي مامور احداث موج شكن ها در انزلي ساخته سپس اين اختراع خود را در پطرزبورگ به ثبت رسانيد.”

تامين مصالح ساختماني

مرحوم اسماعيل قناعت پور ، هيدروگراف و كارمند بازنشسته اداره بندر و صاحب نظر قبل از فوت اظهار داشت كه : “جهت ساختن موج شكن ها ، ابتدا نوعي سنگ از باد كوبه آوردند. مهندسين روسي به عللي مصرف آن را صلاح ندانستند و ناچارا به تحقيق و جستجوي سنگ مورد نياز در اطراف انزلي و كوه هاي طوالش پرداختند. از اين رو مهندسين كارشناس معدن سه نوع سنگ “سياه ، قهوه اي و خاكستري رنگ” را در كوه هاي پونل 40 كيلومتري انزلي نمونه برداري و جهت آزمايشات لازم به روسيه فرستادند تا سنگي را كه در ساختمان موج شكن ها مورد استفاده قرار گيرد را از هر جهت در مقابل آب و هوا و كولاك دريا مناسب تشخيص دهند. براي حمل سنگ ها ، از پونل به سياوزان كپورچال كه در دهانه مرداب قرار داشته جنگل را بريده و جاده اي براي كشيدن راه آهن احداث نمودند سپس سنگ ها را با واگن هاي باري كه به وسيله لوكوموتيو كشيده ميشد به سياوزان و تا اسكله اي كه براي همين منظور احداث كرده بودند مي آوردند و آن گاه در كرجي هاي بزرگ تخليه و هر سه تا چهار كرجي را وسيله كرجي موتوري به سوي انزلي يدك كشيده و به اداره بندر به موج شكن ها مي رسانيدند.
يا جاي موج شكن ها مناسب بود ؟
مرحوم اسماعيل ايران نژاد ، از پدرش مرحوم استاد عبدالله سرنجار موج شكن ها نقل كرده است : “يكي از مهندسين موج شكن ها به نام “علي مختار” كه مسلمان نيز بوده درباره اينكه موج شكن ها را در اين محل مي ساختند با نگراني مي گفت: “كسي نيست جلوي اين كار را بگيرد زيرا احداث اين موج شكن ها در اين محل باعث خشك شدن مرداب خواهد شد.” ”
روس ها به اين نتيجه رسيدند كه با احداث اين موج شكن ها در دراز مدت باعث كم شدن پرندگان در مرداب و هم چنين ماهي خواهد شد و در معني اگر مرداب خشك شود ديگر پرندگان در زمستان از مناطق شمالي درياي خزر “روسيه” به طرف جنوب مرداب انزلي كوچ نخواهند كرد و نسل ماهي نيز به علت تخم ريزي در مرداب و رودخانه هاي آن از بين مي رود.
مهندس مزبور مي گفت : “بهترين راه اين بود كه در فاصله چند كيلومتري ساحل دريا در سمت شرق يا غرب موج شكن ها را مي ساختند و در ساحل مابين موج شكن ها اسكله سازي مي كردند تا كشتي ها آنجا پهلو و به تخليه و بار گيري مي پرداختند و اين درياچه را به حال طبيعي خود آزاد مي گذاردند.”

gallery_201510198191452783642

سازه هاي حفاظتي دريا- موج شكن

موج شكن ها سازه هاي ديواره اي شكلي هستند كه با استهلاك انرژي امواج ، حوضچه آرامشي در سمت ساحلي خود ايجاد مي نمايند .از محيط آرام ايجاد شده بوسيله بازوهاي موج شكن استفاده هاي ديگري نيز مي شود كه از آن جمله مي توان باراندازي ، و باربرداري و عملكرد ايمن شناورها و نيز حفاظت از تسهيلات بندري را بر شمرد .
علاوه بر موارد فوق الذكر موج شكن ها مي توانند با بهبود شرايط ورودي بنارد و هدايت جريانهاي دريائي و ايجاد ترازهاي متفاوت آب،روند رسوب گذاري را كنترل نمايند.

انواع موج شکن

دو نوع اصلي موج شكن عبارتند از : توده اي و ديوار ه اي.
موج شکن تود ه اي:
خود داراي انواع متفاوتي است نظير، سنگ طبيعي، بلوكهاي بتني وتركيبي از سنگ و بلوكهاي بتني اشكال بتني نظير تترا پاد،كوادري پاد، تريبار و … . در اين نوع مورد استفاده قرار مي گيرند.
موج شكن ديوار ه اي:
نيز مشتمل است بر مواردي نظير ديوار بلوك بتني وزني، صندوقه هاي بتني و سلولهاي شيت پايلي پر شده از سنگ و ….
انتخاب نوع موج شكن عمومًا با توجه به عوامل زير صورت مي گيرد:
در دسترس بود مصالح در سايت اجراي موج شكن يا نزديكي آن عمق آب در محل احداث موج شكن  شرايط بستر ، عملكرد مورد انتظار از موج شكن در بندر ، شرايط محيطي (جوي) ، ماشين آلات مناسب و در دسترس براي ساخت موج شكن
تاريخ ساخت موج شكن ها به 4000 الي 5000 سال پيش ميرسد. فينيقي ها اولين كساني بودند كه اقدام به ساخت موج شكن هاي اوليه نمودند. در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم موج شكن هاي مشابهي ساخته شد كه بر اثر حوادث و خرابي هاي زيادي كه به بار آوردند همگي از نظر مهندسي مردود شناخته شدند.
دو موج شكن الجيز (ALGIERS) و كاتانيا (CATANTA) از اين نمونه اند. كه هر دو به علت لغزيدن تخته سنگهايشان بر روي يكديگر به كلي ويران گشتند.

موج شکن های شرق و غرب جدید

طرح حاضر مهندسي ارزش بر طرح توسعه بندر انزلي شامل احداث دو موج شكن شرقي و غربي به طول كلي حدود 2410 متر مي باشد كه تامين كننده فضاي لازم براي فعاليتهاي پيش بيني شده بندر در دوره آتي طرح مي باشد. با توجه به اهميت طرح و آثار آن بر توسعه اقتصادي و اجتماعي شهر بندر انزلي و كشور و همچنين هزينه اجرائي قابل توجه اين طرح (مطابق برآورد اوليه مشاور حدود 500 ميليارد ريال) بررسي امكان افزايش ارزش طرح شامل بهبود تامين نيازمنديها و كاهش هزينه ها از طريق ابزار مهندسي ارزش در دستور كار قرار گرفت.
موج شکن های اجرا شده در دو ضلع شرق و غرب رودخانه ی خروجی از مرداب (اسکله های بندرانزلی) که طول موج شکن شرقی حدود 1400 متر و طول موج شکن غربی به میزان 1000 متر که در قسمت موج شکن شرقی تصمیم بر آن است که 10 پست اسکله باراندازی و در طرح آینده یک پست اسکله تعمیراتی (رورو) اجرا گردد .
شروع کار این پروژه شهریور 1387 و مدت قرارداد 36 ماه می باشد که طبق شرایط عمومی پیمان هم مبلغ و هم مدت کار با تشخیص کارفرما (اداره کل بنادر و کشتیرانی استان گیلان) و دستگاه نظارت ( مهندسین مشاور سازه پردازی) می تواند افزایش پیدا کند که از طریق دستگاه نظارت به پیمانکار (شرکت پرهام) ابلاغ می گردد.
در حال حاضر از نظر پیشرفت فیزیکی حدود 60% از پیشروی و حدود 10% از چیدمان نهایی ، حدود 70% از دایک موج شکن غربی و 40% از دایک موج شکن شرقی اجرا گردیده است.
کل هزینه پروژه حدوداً 55 میلیارد طبق برآورد اولیه توسط مهندسین مشاور سازه پردازی برآورد گردیده است.

برگرفته از:http://www.karkan.ir/

ایران گردی, استان گیلان, رشت, موج شكن ها

جدیدترین مطالب بخش ایران گردی زیر مجموعه گیلان
کیاشهر  شهری است در فاصله ۱۷ کیلومتری آستانه اشرفیه و تقریباً ۵۰ کیلومتری رشت.
1394-7-19
مجید
2313
تالاب امیر کلایه که در گذشته آن را «شاله کل» نیز می‌نامیدند در بخش شیرجو پشت در شمال لاهیجان و در 28 کیلومتری شمال غربی لنگرود در نزدیکی جاده بندر کیاشهر (حسن کیاده) به لنگرود قرار دارد
1394-7-19
مجید
1010
چهار پادشاهان در لاهیجان از مجموعه‌ای از مقابر و مسجد متّصل به آن شكل گرفته است. این مجموعه مركّب از اتاق‌هایی در كنار یكدیگر و ایوانی است كه در سمت شمالی اتاق‌ها و به موازات آن‌ها كشیده شده است.
1394-7-19
مجید
2142
مسجد اکبریه یکی از مشهورترین مساجد استان گیلان و از بناهای مهم لاهیجان است. 
1394-7-19
مجید
947
حمام گلشن لاهیجان که در محله میدان در مقابل مسجد جامع و بقعه چهارپادشاهان قرار دارد در سال 1239 هجری قمری زمان فتحعلی شاه قاجار و حاج علی اکبر حاکم لاهیجان ساخته شده است.
1394-7-19
مجید
1577
شهرستان ماسال از دو بخش ماسال و شاندرمن تشکیل شده و هر دو بخش مملو از جاذبه های طبیعی و گردشگری است. 
1394-7-19
مجید
2077
این تله کابین در پی عقد قراردادی بین شهرداری لاهیجان و شرکت احرار در سال ۱۳۸۴ تاسیس شد. از آن پس توسط شرکت دوپلمایر اتریش و بخش خصوصی شرکت احرار اداره می‌شود.
1394-7-20
مجید
1014
شیخ تاج‌ الدین ابراهیم ملقب به شیخ زاهد گیلانی از عرفا و دراویش بزرگ و از استادان شیخ صفی‌ الدین اردبیلی بوده است.
1394-7-22
مجید
1179
چاف و چمخاله یکی از شهرهای استان گیلان است که در بخش مرکزی شهرستان لنگرود واقع شده‌است.
1394-7-22
مجید
3763
36 مطلب آخر بخش ایران گردی

همه چیز در باره آذربایجان غربی سرزمین شمس پیر مولوی

1394-3-31
مجید
1722
غار سهولان بعد از «غار عليصدر» همدان دومين غار آبي ايران به شمار مي‌آيد
1394-3-31
مجید
2081

مارمیشو؛ ناشناخته‌ای در دنیای ارومیه

1394-4-1
مجید
3801
قره کلیسا، کلیسایی تاریخی در استان آذربایجان غربی
1394-4-1
مجید
1253
تخت سلیمان ودریاچه پر رمز و راز آن
1394-4-1
مجید
3195
از تپه حسنلو چه میدانید؟
1394-4-1
مجید
3419
1394-4-2
مجید
2041
آشنایی با برج سه گنبد - آذربایجان‌غربی 
1394-4-3
مجید
2957

مسجد جامع ارومیه، مسجدی سلجوقی با محراب ایلخانی

1394-4-3
مجید
5079
1394-4-3
مجید
6406
كليسای سير، يكي از آثار سنگي استان اذربایجان غربی
1394-4-3
مجید
2061
استان آذربایجان شرقی (به پارسی باستان: آذربادگان) یکی از استان‌های ایران است
1394-4-3
مجید
2074
آسیاب‌خرابه (به ترکی آذربایجانی: خارابا دییرمان) یکی از مکان‌های دیدنی و گردش‌گری استان آذربایجان شرقی می‌باشد
1394-4-8
مجید
2628

بازار تبریز بزرگ‌ترین بازار سرپوشیده آجري جهان و یکی از شاهکارهای معماری ایرانی است. 

1394-4-8
مجید
3725
خانهٔ مشروطه در یکی از محله‌های قدیمی شهر تبریز به نام راسته‌کوچه و در غرب بازار تبریز قرار گرفته‌است.
1394-4-8
مجید
1485

کندوان در 50 كيلومتري جنوب غربي تبريز؛ يكي از روستاهاي دهستان سهند مي باشد 

1394-4-8
مجید
5622

ارگ تبریز (علی‌شاه) نام یک بنای تاریخی در تبریز است

1394-4-8
مجید
1482

خانه قدکی تبریز،از کاربری مسکونی به کاربری آموزش عالی تغییر عملکرد داده است

1394-4-10
مجید
1935

در اوایل سال 1337 خورشیدی کلنگ ساختمان موزه آذربایجان  زده شد

1394-4-10
مجید
1332

آشنایی با مقبره الشعرای تبریز

1394-4-11
مجید
3236

ایل گلی ( شاه گلی ) از گردشگاه های زیبای تبریز است که در جنوب شرقی تبریز بر دامنه تپه ای واقع شده است

1394-4-14
مجید
1381

مسجد کبود تبریز بنایش به ۵۰۰ سال پیش بازمی‌گردد

1394-4-14
مجید
3664
حمام نوبر یکی از آثار تاریخی شهر تبریز است که در دوره قاجار ساخته شده است.
1394-4-14
مجید
2575

محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار شاعر پر آوازۀ کشورمان که با کتاب حیدر بابایه سلام به اوج شهرت رسید در روستای خشکناب تبریز دیده به جهان گشود

1394-4-15
مجید
3074

مجارشین یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقی است که در دهستان گنبرف بخش مرکزی شهرستان اسکو قرار گرفته است

1394-4-15
مجید
2531
طبیعت زیبا و دل انگیز استان اردبیل در فصل بهار با چشم اندازهای روح نواز و گل های رنگارنگ در دشت های سبز و کوهپایه های استوار، دل هر گردشگری را می نوازد 
1394-4-18
مجید
3229

شهر سیاحتی سرعین در ‪ ۲۵‬ کیلومتری شهر اردبیل قرار دارد. این شهر یکی از مهمترین مراکز استقرار چشمه‌های آبگرم در ایرن است

1394-4-18
مجید
4340

اردبيل از شهرهاي کهن ايران است که حدود 5000 سال قدمت دارد.در لوحه‌هاي گلي سومريان به صورت ارتا ثبت گرديده‌است که خود قدمت شهر را تا 5000 سال ميرساند.

1394-4-18
مجید
1546

بقعه شیخ صفی الدّین اردبیلی در مجموعه‌ای از آرامگاه‌های بزرگان، مشایخ و سلاطین صفوی و فضاهای آیینی و عبادی اردبیل، قرار دارد

1394-4-18
مجید
2942

علت نامگذاری این دریاچه، شوری بسیار زیاد آب آن بوده که امروزه با افزوده شدن آب شیرین از شوری آن کاسته شده، به طوریکه ماهی قزل آلای رنگین کمان در آن پرورش داده می شود

1394-4-19
مجید
2362

این دریاچه در ۴۸ کیلومتری جنوب شرقی اردبیل به‌طرف خلخال در یکی از دره‌های کوهستان باغیرو و در ارتفاع ۲۵۰۰ متری از سطح دریا قرار دارد 

1394-4-19
مجید
1787

موزه مردم‌شناسی اردبیل در میدان عالی قاپوی اردبیل در محل حمام آقانقی (متعلق به دوره پیش از صفویه و نیمه دوم قرن هفتم هجری قمری) بنا شده است. هر ساله جمع کثیری از گردشگران از این مکان دیدن می نمایند.

1394-4-19
مجید
1244

مجموعه تاريخي بازار اردبيل در ميانه شهر و در طرفين خيابان امام خميني واقع گرديده و به جهت قدمت و دارا بودن معماري سنتي از بازارهاي تاريخي و جالب توجه ايران به شمار مي‌آيد

1394-4-19
مجید
1257

شیخ کلخوران در 3 کیلومتری شهر اردبیل واقع شده است.این آبادی از دیر باز به علّت وجود آرامگاه جد سلاطین صفوی در آن، مورد توجه بوده است

1394-4-19
مجید
1328

مسجد جمعه اردبيل در شمال شرقي شهر كه بر روي تپه باستاني قرار دارد بازمانده مسجد عظيم، گسترده و كم نظيري است كه در دوره هاي مختلف اسلامي بخصوص دوره سلجوقي شكل گرفته است

1394-4-19
مجید
2843

پلها و خانه هاي قديمي اردبیل

1394-4-19
مجید
4088
مطالب تصادفی

عمارت مفخم یکی از آثار بی‌نظیر عصر ناصرالدین شاه
1394-4-26
مجید
990
به گزارش اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش، كشتي مسافري "رانيا" با ظرفيت 403 نفر روزهاي زوج در مسير كيش- دبي- كيش تردد مي كند.
1394-8-26
مجید
1317
بازار بزرگ بروجرد که ساکنان محلی به آن راسا به معنی راسته بازار می گویند، عمده‌ترین مرکز تجارت سنتی شهر بروجرد است که مورد استفاده شهرنشینان و روستائیان شهرستان بروجرد و نیز دیگر مناطق اطراف قرار می گیرد.
1394-8-6
مجید
1651
طبق منابع مستند تاریخی امامزاده بی بی زینب خاتون(س) خواهر گرامی امام رضا(ع) روزگاران قدیم به سببی گذرشان به روستای کاهین می افتاد که در آنجا بر اثر عارضه بیماری دار دنیا را وداع می گوید
1394-4-26
مجید
2304
مجموعه باغ موزه هرندی و بنای موجود در آن مربوط به اواخر دوره قاجار است.
1394-6-8
مجید
1458
کلشتر یکی از روستاهای استان گیلان در ایران است. این روستا در بخش مرکزی شهرستان رودبار جای دارد و مرکز دهستان کلشتر است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، جمعیت این روستا ۱۲۷۲ نفر (۴۰۹ خانوار) بوده است
1394-8-3
مجید
2141
کمندان (ازنا)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ازنا در استان لرستان ایران است.این روستا در کوه پایه اشترانکوه(کوه های ازنادر و کول جنو) قرار دارد. تونل برفی از زیباترین جاذبه های گردشگری ایران در اطراف آن واقع شده است.
1394-8-7
مجید
2455
پیست اسکی پولاد کف سپیدان با توجه به استقرار در شهر اردکان به عنوان یکی از سردسیرترین نقاط استان فارس به شمار می‌رود که بارش سنگین برف در فصل زمستان یکی از زیبا ترین جاذبه های استان فارس را در این منطقه رقم زده است .
1394-5-20
مجید
2520
چشمه آب گرم محلات از نوع آب‌هاى گرم عمقى است که بيش‌تر از بخار خميره سنگ‌هاى سوزان درون پوسته زمين به وجود مى‌آيد و به سطح زمين مى‌رسد.
1394-8-20
مجید
2114
منطقه حفاظت شده هفتاد قله در 25 کیلومتری شرق اراک، 15 کیلومتری شمال غربی محلات، 30 کیلومتری شمال خمین و 35 کیلومتری شمال غربی دلیجان واقع شده است.
1394-8-23
مجید
1875
آرامگاه لقمان، با قاعده کثیرالاضلاع
1394-4-28
مجید
1448
شهر زیرزمینی ذلف آباد در سال 1388 حفاری و رونمایی گردیده، یکی از سکونتگاه های دوران ایلخانیان می باشد که در 5 کیلومتری شمال فرمهین واقع شده است و به صورت یک سایت -موزه مورد بازدید عموم قرار می گیرد.
1394-8-23
مجید
2277
لینک باکس مطالب سایت