نیمه گمشده خودتان را پیدا کنید و آن را نگه دارید

تاریخ ارسال: 1394-11-10
نویسنده: مجید
دفعات بازید: 1808
لطفا در آزمون من که در ادامه می آید شرکت کنید. به این ترتیب می توانم بخشی از بینش های طبیعی درباره اینکه شما در واقع چه کسی هستید و چرا نسبت به یک فرد دیگر بیشتر جذب می شوید و نسبت به فرد دیگر نه، و اینکه چطور آن فرد را پیدا می کنید را برایتان بیان کنم؛ تا نیمه گمشده خودتان را پیدا کنید و آن را نگه دارید. این آزمون شامل یکسری عبارت هاست. هر کدام از گزاره ها را بخوانید و دور جوابی که فکر می کنید بهترین پاسخ در مورد شماست خط بکشید.

معیار اول

1- به نظر من شرایط غیرقابل پیش بینی بسیار هیجان انگیز و جذاب است.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

2- معمولا کارها را یکدفعه و بدون نقشه قبلی انجام می دهم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

3- وقتی مجبورم کارهای تکراری انجام دهم خیلی کسل و بی حوصله می شوم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

4- به طور کلی علائق مختلف و بسیار زیادی دارم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

5- فکر می کنم نسبت به بقیه خوشبین تر هستم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

6- فکر می کنم از بقیه خلاق تر هستم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

7- همیشه به دنبال تجربه ای جدید هستم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

8- همیشه کارهای جدید انجام می دهم و از انجام دادن آنها خیلی لذت می برم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

9- نسبت به بقیه آدم ها آدم با اشتیاق تری هستم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

10- دوست دارم در مورد کارهایی که می خواهم در آینده انجام دهم ریسک کنم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

11- اگر مجبور باشم برای ساعت های طولانی در خانه بمانم بیقرار می شوم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

12- دوستانم می گویند من آدم کنجکاوی هستم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

13- به طور کلی سطح انرژی من بسیار بالاتر از دیگران است و معمولا خیلی کمتر خسته می شوم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

14- در اوقات بیکاری دوست دارم آزاد باشم تا هر کاری که دلم می خواهد انجام دهم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

معیار دوم

15- فکر می کنم عادت های ثابت زندگی، آن را باقاعده و آسوده تر می کند.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

16- تمام گزینه ها را قبل از برنامه ریزی در نظر می گیرم و بررسی می کنم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

17- همه مردم باید براساس معیارهای شناخته شده، رفتار شایسته داشته باشند.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

18- از برنامه ریزی کردن برای آینده لذت می برم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

19- عموما فکر می کنم پیروی کردن از قوانین مهم است.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

20- مراقبت از دارایی ها و اموالم یکی از مهمترین اولویت ها در زندگی ام است.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

21- دوستان و بستگانم می گویند من باورهای سنتی دارم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

22- ترجیح می دهم در مورد انجام همه وظایفم بسیار دقیق و منظم باشم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

23- ترجیح می دهم محتاط باشم و درباره همه چیز از قبل خوب تحقیق کنم اما نه ترسو.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

24- به نظر من همه افراد باید به گونه ای رفتار کنند که از نظر اخلاقی صحیح باشد.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

25- مهم است که به قدرت من احترام بگذارید.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

26- ترجیح می دهم دوستانی وفادار داشته باشم تا دوستانی که با آنها فقط خوش بگذرد.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

27- از نظر من سنت های دیرینه باید مورد احترام قرار گرفته و حفظ شوند.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

28- دوست دارم برای تمام کردن یک کار در یک مسیر مستقیم حرکت کنم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

معیار سوم

29- ماشین های پیچیده را به راحتی می فهمم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

30- از رقابت لذت می برم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

31- من شیفته قوانین و الگوهای مرتبط با سیستم دولتی هستم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

32- فکر می کنم نسبت به دیگران منطقی تر و عمیق تر هستم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

33- موضوعات روشنفکری را عمیقا و به طور منظم تعقیب می کنم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

34- می توانم مشکلات را حل کنم بدون اینکه احساساتم سد راهم شود.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

35- دوست دارم کشف کنم چیزها چطور کار می کنند.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

36- آدم سختی هستم و نظرم زود عوض نمی شود.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

37- بحث کردن راه خوبی است برای اینکه آموخته هایم را با دیگران در میان بگذارم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

38- در تصمیم گیری مشکلی ندارم حتی وقتی چندین مورد شبیه به هم و برابر، در ابتدا خوب به نظر می رسند.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

39- وقتی یک وسیله جدید می خرم (مانند دوربین، کامپیوتر یا ماشین) می خواهم تمام ویژگی های تکنیکی اش را بدانم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

40- دوست دارم جزییات را کنار بگذارم و دقیقا بگویم که چه می خواهم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

41- به نظرم رک و راست بودن مهم است.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

42- موقع تصمیم گیری دوست دارم واقعیات را در نظر بگیرم بیشتر از اینکه بخواهم با احساسات افراد خودم را مشغول کنم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

معیار چهارم

43- دوست دارم عمیق ترین احساسات و نیازهای دوستانم را بدانم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

44- ارزش زیادی برای روابط احساسی در یک رابطه قائلم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

45- صرف نظر از اینکه چه چیز منطقی است عموما وقتی می خواهم تصمیمات مهمی بگیرم به قلبم گوش می کنم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

46- خیلی وقت ها خودم را در حال خیالبافی پیدا می کنم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

47- می توانم ذهنیتم را به سادگی تغییر بدهم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

48- بعد از دیدن یک فیلم احساسی و تکاندهنده اغلب تا چندین ساعت بعد هنوز همان احساس را دارم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

49- به وضوح می توانم اتفاقات وحشتناک و شگفت انگیزی که برایم می افتد را از پیش تصور کنم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

50- در مورد احساسات و نیازهای افراد بسیار حساس هستم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

51- خیلی وقت ها خودم را در میان افکار روزانه ام گمشده می بینم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

52- احساساتم عمیق تر از دیگران است.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

53- تصورات و تخیلات واضحی دارم و از بیان کردنشان نیز نمی هراسم.
- کاملا مخالف
- مخالف
- موافق
- کاملا موافق

54- وقتی از یک رویای روشن و واضح بیدار می شوم

ایران گردی, روان شناسی, تست های روان شناسی, نیمه گمشده خودتان

جدیدترین مطالب بخش روان شناسی زیر مجموعه تست های روان شناسی

هر کسی لیاقت این را دارد که یک رابطه عاطفی سالم و مطمئن داشته باشد. دوست دارید بدانید رابطه شما با نامزدتان رابطه سالم و درستی است یا نه؟ 
1394-10-20
مجید
1600
وقتي باتري تلفن همراه‌تان رو به اتمام مي‌رود دچار نگراني و حتي وحشت مي‌شويد؟ شما تنها كسي نيستيد كه چنين احساسات آزار‌دهنده‌اي را هنگام دور شدن از گوشي هوشمندش تجربه مي‌كند.
1394-10-20
مجید
2306
ما نسبت به‌خود منتقدان بي‌رحمي هستيم و نكات مثبت خويش را كمتر مي‌بينيم و بروز مي‌دهيم. حقيقت دارد كه تصورات ما در مورد خودمان، انعكاس تصورات ديگران درباره ماست.
1394-10-20
مجید
1482
بر اساس تحقیقات به عمل آمده اندازه و سایز انگشتان پا با اصل و نصب افراد ارتباط نزدیکی دارد.
1394-10-20
مجید
6265
مجله PSYCHOLOGIES تستی طراحی كرده كه به كمك آن می‌توانید میزان ندامت و پشیمانی‌تان را بسنجید و بفهمید این ویژگی در كدام بخش از شخصیت شما ریشه دارد
1394-10-20
مجید
2372
هر‌گاه مرد مورد علاقه‌ام براي سفر كاري از شهر خارج مي‌شود من به خود واقعي‌ام تبديل مي‌شوم.
1394-10-21
مجید
3293
بیشتر ما همیشه برای انجام کار‌هایمان عجله داریم، چند کار را به طور همزمان انجام می‌دهیم و سعی می‌کنیم برای همه آدم‌ها همه کار بکنیم و به ندرت وقت کافی برای خودمان می‌گذاریم.
1394-10-21
مجید
2277
شاید در نگاه نخست شبیه آزمون های غیر واقعی که در شبکه های اجتماعی مطرح می شوند به نظر برسد اما در حقیقت این گونه نیست.
1394-10-21
مجید
3104
متخصص روانشناسی و مشاور خانواده به شما می‌گوید تیپ‌های شخصیتی مختلف اهل چه نوع مسافرت‌هایی هستند و چطور می‌توانید با توجه به نوع مسافرت‌های یك فرد شخصیت او را بشناسید.
1394-10-28
مجید
2115
36 مطلب آخر بخش روان شناسی
روان شناسی علمی است که به بررسی علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی می‌پردازد.
1394-4-4
مجید
3911

تمرکز اصلی روان‌شناسی شناخت بر کشف چگونگی کسب، پردازش و ذخیره‌سازی اطلاعات در انسان‌هاست. کاربردهای عملی متعددی برای روان‌شناسی شناخت وجود دارد که از آن میان می‌توان به روش‌های بهبود حافظه، چگونگی افزایش دقت تصمیم‌گیری و چگونگی ساختدهی به مطالب آموزشی به منظور بهبود یادگیری اشاره کرد

1394-4-16
مجید
2253
روان شناسی رفتار مصرف كننده، یكی از گرایش های پرطرفدار در علم روان شناسی بوده و طی سال های اخیر، توجه بسیاری از صاحب نظران، تولیدكنندگان و موسسات خدماتی را به خود جلب كرده است
1394-4-16
مجید
4910

روان‌شناسی بالینی با معاینه، تشخیص، درمان و جلوگیری از اختلالات ذهنی سروکار دارد. با وجودی که روان‌شناسان بالینی غالباً در مراکز درمانی و بهداشتی کار می‌کنند امّا پزشک نیستند و دارو تجویز نمی‌کنند

1394-4-16
مجید
2810
بخشی از دانش روانشناسی است و این دیدگاه را دارد که ذهن و فرهنگ جدایی ناپذیرند 
1394-4-16
مجید
2774
1:روان شناسی مهندسی که آن‌ را گاه، مهندسان عوامل انسانی نیز می‌خوانند 2: روانشناسی و پزشکی قانونی در مراحل رشد و تحول خود به اهداف یکدیگر نزدیک شده‌اند.
1394-4-16
مجید
1412
هر انسانی قوانین مربوط به تعامل اجتماعی را در مقاطع مختلف از روند زندگی و در شرایط گوناگون فرا می‌گیرد. این قوانین را اولین بار ما به عنوان کودک در تعاملات خود با اولیاء و مربیان فرا می‌گیریم
1394-4-20
مجید
2679
اگر یافته‌های وونت  در 1879 را به‌عنوان شروع رسمی روان‌شناسی بپذیریم ، می‌توان گفت که تقریباً حدود 100 سال است که پژوهش‌ها و نظریه‌های روان‌شناسی بر جنس  تمرکز کرده‌اند.
1394-4-20
مجید
1644
این رشته روان‌شناسی به مطالعه رفتار و محیط کار می‌پردازد. روان‌شناسان صنعتی- سازمانی غالباً برای افزایش کارایی محیط کار، انتخاب کارکنان مناسب برای کارهای بخصوص، و تولید آزمون‌های مرتبط به پژوهش می‌پردازند.

1394-4-20
مجید
1284
بدون شك، مدیران باید درباره‌ی رضایت یا عدم رضایت كاركنان حساسیت داشته باشند زیرا باور بر این است كه كاركنانی كه از كار خود رضایت شغلی دارند، در مقایسه با آنان كه احساس رضایت نمی‌كنند، بازدهی یا تولید بیش‌تری دارند.

1394-4-20
مجید
1526
شخصیت را «الگوهای رفتار و شیوه‌های تفکر که نحوه (Hilgard) تعاریف مختلفی از شخصیت ارائه شده است که هر یک بر وجهی از شخصیت تأکید کرده‌اند. 
1394-4-20
مجید
1774
نیروی انسانی ماهر وکارآمد پربهاترین وارزنده ترین ثروت و دارائی هر کشور است. بسیاری از جوامع با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار،به دلیل فقدان نیروی انسانی شایسته ولایق توان استفاده ازاین مواهب الهی را ندارند و روزگار را به سختی ومشقت می گذرانند.
1394-4-20
مجید
1997
روانشناسی ورزش در بر دارنده گزینش درست و برانگیختن ورزشکاران است به گونه ای که هر ورزشکار بتواند
در بالاترین حد توانایی خود به رقابت بپردازد 
1394-4-20
مجید
1414
سالهای زیادی بود که روان‌شناسان ورزش احترام لازم را بدست نیاورده بودند چرا به گفتة دکتر بروس آجیل وی از پیشگامان روان‌شناسی ورزش «مشکل این بوده است که ما بسیاری شارلاتان بسیاری فریب‌کار و بسیاری مردم داشتیم که چیزهای بسیار زیادی را نوید می‌دادند .»
1394-4-20
مجید
1543
حضور در فضا تجربه‌ای جدید و منحصر به‌فرد برای بشر پس از چندین هزار سال زندگی بر روی سیاره زمین است.

1394-4-21
مجید
1361

 هر فرد نيازمند است كه در مقابل تغييرات دائمي كه پيرامون خود به وقوع مي‌پيوندد به تعادل برسد.

1394-5-8
مجید
1442
فوبیا‌ها در دسته اختلالات اضطرابی دسته‌بندی شده‌ و بسیار شایع هستند. انجمن روانپزشکی آمریکا گزارش کرده است که سالانه تا ۸ درصد از بزرگ‌سالان آمریکایی از یکی از انواع فوبیاها رنج می‌برند.
1394-6-2
مجید
1405
الگوهای متناقض در تربیت كودك شامل این موارد می شود: تهدیدها، رشوه ها، وعده ها، سخنان نیشدار و طعنه آمیز، موعظه و سخنرانی درباره دروغ گویی و دزدی و آموزش ادب با بی ادبی و بی احترامی و مواردی از این قبیل.
1394-7-23
مجید
1381
انسان ها تیپ های شخصیتی متفاوتی دارند. شخصیت خودشیفته، شخصیتی است که خود را بالاتر از دیگران و ستودنی می داند و خود را محور محیط پیرامون و دنیا می پندارد.
1394-8-2
مجید
1726
هرآنچه ما انجام می دهیم از یک اندیشه آغاز می شود. هر عمل، هر کلمه، هر ابداع از تجسم های ما بوجود آمده است. توا
1394-8-2
مجید
1354
آدم‌ها در اطراف خود حریم‌هایی دارند که تنها افراد خاصی را به آن راه می‌دهند. اگر چه حریم‌ها و اندازه آن‌ها به فرد، فرهنگ و موقعیت وابسته است،‌ اما جایگاه آن در مغز است و ورود به حریم دیگران،‌ در اغلب فرهنگ‌ها ناپسند و ناراحت‌کننده است.
1394-8-2
مجید
1266
ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که هر روز با موجی از اخبار ناخوشایند روبه‌رو می‌شویم؛ اما بارها در مقالات و کتاب‌های مختلف خوانده‌ایم که نباید بر افکار منفی و حوادث ناگوار متمرکز شویم و باید تفکر مثبت داشته باشیم
1394-8-2
مجید
1893
شما در حال تماشای یک فیلم تلویزیونی هستید و فرزند کوچکتان نیز کنارتان مشغول تماشای همان فیملی است که شما می بینید،
1394-8-10
مجید
1388
نقاشی زبان کودک است. بسیاری از کودکان ناخواسته آنچه که حس می‌کنند اما قادر به بیانش نیستند را در نقاشی‌هایشان نشان می‌دهند.
1394-8-11
مجید
2085
برخی از داوران و موسسات آموزشی بر این باورند که بازی کردن نقش مهمی در یادگیری کودکان ندارد و تنها با کسب نمرات خوب است که معلوم می شود آنها مطالب جدیدی یاد گرفته اند، ولی با خواندن این مقاله متوجه خواهید شد که کودکان برخی از پیچیده ترین مسائل را با انجام بازی های خاص می آموزند.
1394-8-20
مجید
1251
حضور افراد دارای فرزند در شبکه‌های اجتماعی دارای دو وجه والدین و فرزندان است که بررسی چند نکته برای دور ماندن از آسیب‌های احتمالی خالی از لطف نیست.
1394-8-23
مجید
1338
مهم نیست که چقدر خوب از نوزادتان مراقبت می کنید، گریه یکی از واقعیت های زندگی اوست که آن را خواهید شنید. 
1394-9-1
دکتر بهروز
1455
شب ادرارى عبارتست از یک عمل غیر ارادى که طبیعت در عالم خواب انجام مى‏دهد تا مثانه را از ادرار خالى نماید و این عمل بیشتر در کودکان و گاهى نوجوانان انجام مى‏شود.
1394-9-1
دکتر بهروز
1276
اگر فرزند دومی در راه دارید بهتر است به فرزند اولتان یکسری آمادگی دهید و شرایط را برای پذیرش فرد جدید در خانواده مهیا کنید
1394-9-1
دکتر بهروز
1636
بازی عبارت است از هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفدار که بصورت فردی یا گروهی، انجام و موجب کسب لذت و برآورده شدن نیازهای کودک شود. 
1394-9-23
دکتر بهروز
1599
گاهی والدین بسیار آرام و خونسرد از قلدری و برخی رفتارهای فرزند خود بسیار تعجب می کنند.
1394-9-23
مجید
2431
 نوزادی که گریه می کند در تلاش است تا چیزی به شما بگویید ممکن است بخواهد گرسنگی یا پرخوری و شکم دردش را به شما اطلاع دهد و ممکن است بخواهد بگوید پوشکش خیس و از این بابت ناراحت است. 
1394-9-23
مجید
1953
مکیدن شست، زبان، انگشتان، پستانک، گوشه‌ی پتو یا قطعه‌ای از پارچه از عاداتی هستند که در شیرخوارگان مشاهده می‌شود و به کودک احساس آرامش و خوشحالی می‌دهد.
1394-9-23
مجید
2151
از همان هفته اول تولد، بيش‌تر مادران حس می‌کنند نوزادشان لبخند می‌زند، اما حقیقت آن است که او تلاش می‌کند تا این کار را انجام دهد.
1394-9-23
مجید
2266
یکی از چالش‌های مهم برخی از والدین رفتارهای پرخاشگرانه کودکشان در مدرسه است. 
1394-9-23
مجید
1829
رقابت امری است که همیشه بین بچه های یک خانواده وجود دارد. اما ممکن است والدین نیز ، با رفتارهای ناخودآگاه خود ، به آن دامن بزنند.
1394-9-25
مجید
2575
مطالب تصادفی
هر‌گاه مرد مورد علاقه‌ام براي سفر كاري از شهر خارج مي‌شود من به خود واقعي‌ام تبديل مي‌شوم.
1394-10-21
مجید
3293
شما در حال تماشای یک فیلم تلویزیونی هستید و فرزند کوچکتان نیز کنارتان مشغول تماشای همان فیملی است که شما می بینید،
1394-8-10
مجید
1388
بر اساس تحقیقات به عمل آمده اندازه و سایز انگشتان پا با اصل و نصب افراد ارتباط نزدیکی دارد.
1394-10-20
مجید
6265
هدیه دادن گل برای هدیه گیرنده احساس خوشایندی را به وجود می‌آورد که معمولا نشانه علاقه و صمیمیت هدیه دهنده محسوب می‌‌شود.
1394-11-4
مجید
2366
فاصله زيادي بين چيزي که دوست دارم انجام بدهم و کاري که انجام مي‌دهم وجود دارد
1394-11-4
مجید
1518
همه انسان‌ها نیازمند توجه هستند، اما برخی افراد بیش از دیگران خواستار این حس بوده، طالب توجه همیشگی و انحصاری هستند.
1394-10-12
دکتر بهروز
2211
 اگر کودک شما از آب می‌ترسد، به تدریج ترس او را از بین ببرید تا او احساس امنیت کند. به طور مثال ابتدا اجازه دهید در لگن بایستد و به آرامی بدن او را لیف بکشید.
1394-10-6
دکتر بهروز
5316
افرادی که شخصیت زیبا، فرهیخته و پخته‌ای دارند از نظر ظاهری نرمال، شیک، تمیز و مرتب بوده و ترجیح می‌دهند به‌ جای لباس و آرایش‌های غیرمتعارف و زننده به تکامل روزافزون درون خود توجه کنند
1394-11-1
مجید
1454
در بین ما افرادی وجود دارند که مجردند و ترجیح می‌دهند هرچه زودتر تشکیل خانواده بدهند اما در این بین هستند اشخاصی که دوست دارند همچنان مجرد بمانند یا دیرتر ازدواج کنند.
1394-11-10
مجید
1738
حتما با خودتان فکر می‌کردید  همین که فرزندتان کمی بزرگ‌تر شد دیگر بهانه‌گیری نمی‌کند، اما اشتباه می‌کنید. کودک شما در مرحله رشد و البته در حال یادگیری و درک  احساسات است.
1394-9-30
دکتر بهروز
1897
بخشی از بینش های طبیعی درباره اینکه شما در واقع چه کسی هستید و چرا نسبت به یک فرد دیگر بیشتر جذب می شوید و نسبت به فرد دیگر نه
1394-11-10
مجید
1808
عدم وجود مادر در کنار فرزندانی که مادران فعال در اجتماع دارند باعث شده تا این وظیفه خطیر و حساس خواه ناخواه بر شانه مربیان مهد کودک قرار می گیرد.
1394-10-6
دکتر بهروز
2459